VHB VHB 테이프

98 제품

제품 보기 (98)

98 제품

산업

Backing (Carrier) Material

점착제 종류

제품 크기 (폭)

제품 색상

3M™ VHB™ 테이프 5925 3M™ VHB™ 테이프 4949 3M™ VHB™ 테이프 5952WF, 흰색, 610 mm x 33 m, 1.1 mm, 필름 이형지, 1 롤/케이스 3M™ VHB™ 전자 제품용 얇은 양면 테이프 86430, 검정, 1168 mm x 66 m, 0.30 mm, 1 Roll/Case 3M™ VHB™ 테이프 4936F, 회색, 25.4 mm x 66 m, 0.6 mm, 필름 이형지, 소형 포장, 2 rolls/Case 3M™ VHB™ 테이프 4618 3M™ VHB™ 테이프 4919F 3M™ VHB™ 테이프 4979F, 검정, 6.4 mm x 33 m, 1.6 mm, 필름 이형지, 36 rolls/Case 3M™ VHB™ 테이프 4914-020, 흰색, 600 mm x 33 m, 0.2 mm, 1 Roll/Case 3M™ VHB™ 테이프 4941F, 회색, 38 mm x 33 m, 1.1 mm, 필름 이형지, 6 rolls/Case 3M™ VHB™ 테이프 5952P, 검정, 1220 mm x 33 m, 1.1 mm, Paper Liner, 1 roll/Case 3M™ VHB™ 테이프 4929 3M™ VHB™ 테이프 4932 3M™ VHB™ 테이프 5981-030, 검정, 560 mm x 66 m, 0.3 mm, 2롤/케이스 3M™ VHB™ 테이프 5952WF, 흰색, 12.7 mm x 33 m, 1.1 mm, 필름 이형지, 18 rolls/Case 3M™ VHB™ 테이프 4936 3M™ VHB™ 구조용 글레이징 테이프 B23F 검정 3M™ VHB™ 헤비 듀티 마운팅 테이프 5952WF, 흰색, 19 mm x 14.6 m, 1.1 mm, 필름 이형지, 12 rolls/Case 3M™ VHB™ 테이프 RP25 3M™ VHB™ 테이프 GPH-110GF 3M™ VHB™ 테이프 4930, 흰색, 1 in x 72 yd, 25 mil, 9 롤/케이스 3M™ VHB™ 테이프 4979 3M™ VHB™ 테이프 4945 3M™ 아크릴 폼 테이프 엑스트라 소프트 Y-4300K-06, 300 mm x 33 m, 1 롤/케이스
Next